Överbandsmagnet Typ – BTPM

Artikelnr: BTPM Kategori:

Beskrivning

Är en serie inkapslade överbandsmagneter för frånskiljning av metalliska föremål från t.ex. nedmalt hushållsavfall.

Användningsområde: Separerar magnetiska metaller från övrigt sönderdelat material.

Tillverkas med permanentmagnet.

Placeras vanligtvis över en transportör som transporterat material som innehåller fraktioner av magnetiskt material/delar som man vill frånskilja.

Har mycket hög driftsäkerhet och långt underhålls intervall tack vare väl kapslade lagerenheter.

Samt att driften är av typ el-drivtrumma.

med pris
utan pris