Bandsåg för industri
Bandsåg för industri

Överbandsmagnet

Överbandsmagnet Typ-BTPM

Dessa är en serie inkapslade överbandsmagneter som frånskiljer metalliska föremål från t.ex. ned-malt hushållsavfall.

Användningsområdet för överbandsmagneter är där man behöver separera magnetiska metaller från övrigt sönderdelat material.

Överbandsmagnet Typ- BTPM tillverkas med permanentmagnet, och placeras vanligtvis över en transportör, som transporterat material som innehåller fraktioner av magnetiskt material/delar som man vill frånskilja.

Har mycket hög driftsäkerhet och långt underhålls-intervall tack vare väl inkapslade lagerenheter.

Driften på dessa överbandsmagneter är av typ el-drivtrumma.

Endast ett sökresultat